KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Derince Belediyesi /
Müdürler /
Mustafa BOZ
İletişim Bilgileri
0262 239 40 15
mboz@derince.bel.tr

a.      Derince’ nin tarihinin yazılmasını, halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanmasını sağlamak,

b.      Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,

c.       Uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterilerini, benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri ve bölgeyi ilgilendiren festivalleri düzenlemek,

d.      Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalar ile katkıda bulunmak, çeşitli kaynak, klasik eserler ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak,

e.      Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki önemli mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,

f.        İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler, sempozyumlar düzenlemek ve gezi gibi etkinliklerde bulunmak,

g.      Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek ve bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

h.      Alkol, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,

i.        İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,

j.        Sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

k.      Milletimize mal dolmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

l.        Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

m.    Kültür Merkezi: Bina bakım, onarım ve işletme işlerini yürütmek. Buralarda yapılacak faaliyetlerle, kişisel gelişim eğitimleri (yabancı dil, güzel konuşma sanatı (diksiyon), bilgisayar, enstrüman (müzik eğitimi) ve benzeri kursları tertiplemek ve bu konuda gelen talepleri karşılayacak düzenlemeler yapmak. Kültür merkezi, bilgi evi ve meslek edindirme kurs hizmetlerinin yanı sıra buralarda verilecek eğitim kurslarının hizmet alımını ihale etmek ve denetlemek.

n.      Meslek Edindirme Kursları: Hanımlara yönelik meslek edindirme kapsamında biçki-dikiş nakış, çocuk gelişimi, ilk yardım, ev dekorasyonu, hat, modelistlik, el sanatları ve resim gibi çeşitli eğitsel beceri kursları tertiplemek ve yeni oluşumlar hazırlamak.

o.      Kütüphane: İhtiyaç duyulan kitapların (roman, hikâye, şiir vb), araştırmak istenilen konuların, kütüphane rehberi doğrultusunda öğrenci ve velilerimize temin imkânı, gençlerimizi okumaya teşvik etmek amacıyla üyelik sistemi oluşturmak, kütüphanelerimizde tarihi eserlerle ilgili yayınlar, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antolojiler ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak.

p.      Kiralama: Müdürlük bünyesinde bulunan gösteri salonu, düğün salonu ve büfelerin kiraya verilmesi ve burada yürütülecek olan faaliyetlerin denetlenmesinden sorumlu olmak.