KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Derince Belediyesi /
Organizasyon Şeması /
Belediye Başkanı /
Başkan Yardımcısı - Kemal BAYRAKTAR /
Bilgi İşlem Müdürlüğü /
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları;

1. Belediyenin bilgi işlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirleyerek ihtiyaca göre öneriler hazırlamak.

2.Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi , programlama , operasyon çalışmalarını yöneterek denetim altında bulunmak.

3.Bildirimler program eksiklerinin ve ihtiyaçlarının temini sağlamak,

4.Bilgi işlem sistemi içinde bilgi isleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak yürütmek.

5.Üst yönetime konuyla ilgili rapor sunmak.

6.Vatandaşları ilgilendiren konularda bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

7.Bilgi işlem alanında son gelişmeleri takip edip bunlarla ilgili önerileri üst yönetime sunmak.

8.Riyasetin verdiği görevleri yerine getirmek.

9.Görev ve hizmetlerinden ötürü bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.