Aygün: Her Şey Çocuklarımızın Geleceği İçin
05.11.2019
Derince'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor
05.11.2019
Başkan Aygün’e Aydınlatma Teşekkürü
04.11.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
   
  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
   
 Bülent Bahçeci
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 215
Fax :  
E-Posta : emlakistimlak@derince.bel.tr
Müdür e-posta : bbahceci@derince.bel.tr
   
     
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Derince Belediye Meclisinin 03.05.2007 tarih ve 11 sayılı kararı ile kurulmuş olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönetmelikte geçen:
a) Belediye : Derince Belediyesi’ni,
b) Başkanlık : Derince Belediye Başkanlığı’nı,
c) Büyükşehir : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,
d) Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü,
e) Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürü’nü,
f) Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini ifade eder. >> DEVAMI..
 
   
        

 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar