Ankara'da Hızlı Tren Kazası
13.12.2018
Türkiye Uzay Ajansı Kuruldu
13.12.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Mesajlar
13.12.2018
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Temizlik İşleri Müdürlüğü
   
  Temizlik İşleri Müdürlüğü
   
 Ömer Mustafa CÖMERT
   
   
Telefon : 0262 233 02 42
Dahili :
Fax :  
E-Posta : temizlik@derince.bel.tr
Müdür e-posta :
   
     
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Amaç Kapsam ve Tanımlar
 
 
Amaç ve Kapsam:
MADDE 1-    Bu Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş ve görevleriyle Temizlik İşleri Müdürü, Şef, Memur, Bekçi ve Temizlik işçileri personellerinden oluşur. Görev sorumluluk ve çalışma esasları ve usullerini kapsar.
 
Tanımlar:
MADDE 2-    Bu yönetmelikten geçen,
Belediye                     : Derince Belediye Başkanlığı
Başkanlık Makamı      : Derince Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı     : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı
Müdürlük                   : Temizlik İşleri Müdürlüğü
Müdür                        : Temizlik İşleri Müdürü
Şef                              : Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Şef ve Memur kadrosundaki Memurlar ve 4857 sayılı kanunun hükümlerine göre çalıştırılan işçi personeli.
Memur                                    : “
Bekçi                          : “
Birim                          : Derince Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlükleri, Kuruluş, Teşekkül, Kurum, Şirket ve terimleri ifade eder.
 
 
 
 
İkinci Bölüm
Kuruluş
Kuruluş ve Bağlılık:
MADDE 3-    Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür, Şef, Memur, Bekçi ve Temizlik İşçileri personellerinden oluşur. Müdürlük doğrudan Başkanlık Makamına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
MADDE 4-    Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kocaeli İli Derince İlçesidir.
 
 
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Müdürlük
Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri:
MADDE 5-    Görev ve yetkiler şunlardır.
İlçedeki Evsel Atıkların toplanması ve taşınması, Pazar yerleri atıklarının kaldırılması, cadde, sokakların süpürülmesi ve yıkanması, moloz toplanması ile kaldırımların boyanması ile ilgili çalışmaları yürütür.  >> DEVAMI..
 
   
         
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Fotoğraf Albümü
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Vapur Saatleri
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar