Başkan Aygün Cemiyetlerde
14.10.2019
Mağduriyetleri Giderildi
13.10.2019
Kapalı Pazar İçin Komisyon Kuruldu
13.10.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Zabıta Müdürlüğü
   
  Zabıta Müdürlüğü
   
 Baki AYTEPE
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 139
Fax :  
E-Posta : zabita@derince.bel.tr
Müdür e-posta : baytepe@derince.bel.tr
   
     
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
         Amaç
MADDE 1 - (1)Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  
 
         Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Zabıta Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar
 
         Dayanak
         MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanan  ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna  dayanılarak hazırlanmıştır.
 
         Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik,sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
b) Belediye zabıta personeli:Belediye zabıta birimindeki,müdür,amir, komiser ve memurlarını,
c) Zabıta Birim Amirliği:Zabıta Kalemi, Yenikent Karakolu,Y.Sultan Mahallesi Karakolu , Çınarlı Mahallesi Karakolu,Ruhsat Denetim Ekibi,Gelir Müdürlüğü,Trafik Ekibi,Trafik Atölyesi,Pazar Ekibi,Haber Merkezi,Gece Ekibi,24:00-08:00 Ekiplerini ifade eder. >> DEVAMI..
 
   
        

 
- Hizmet Standartları 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar