Aydınlatmalara Düzenli Bakım Yapılıyor
22.01.2020
İmar Planı Hakkında Duyuru
21.01.2020
Başkan Aygün Gençlerin Coşkusuna Ortak Oldu
20.01.2020
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
   
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
   
 Yunus EMRE YILMAZ
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 132
Fax :  
E-Posta : insankaynaklari@derince.bel.tr
Müdür e-posta : yeyilmaz@derince.bel.tr
   
     
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı, Derince Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktadır.
MADDE 2 Kapsam – Bu yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
MADDE 3 Hukuki Dayanak -  Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 / b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 Tanımlar  -
Belediye: Derince Belediyesini
Başkan: Derince Belediye Başkanını
Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
Memur: 657 sayılı DMK gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,
İşçi: Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi daimi ve geçici işçi olarak tanımlanan personel ;
         Daimi İşçi: Kadrolu olarak sürekli çalışan işçiler.
         Geçici İşçi: Belirli sürelerde çalıştırılan işçiler.
Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği boş kadro karşılığı 657 DMK /4-b statüsünde belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli,
Tis: İşçi personelin tüm yasal haklarını belirleyen Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesini,
Kurul: İş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun ve yönetmeliklerle kurulması zorunlu olan komisyonları, ifade eder. >> DEVAMI..
 
   
        
  


 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita

 

Yerel Yönetimde şeffaflığın sağlanması, bireylerin yönetime ortak olması, Belediye – Vatandaş kaynaşmasının gerçekleşmesi için yöneten ve yönetilen arasındaki engelleri ortadan kaldırarak, siz vatandaşlarımızın sorunlarının en kolay şekilde yetkililere ulaştırılması, böylece sorunların çözümlenmesini hedefleyen yep yeni bir projeyi hayata geçirdik.

 

ÇÖZÜM MASASI Nasıl İşliyor?

 

Çözüm Masasının işleyişinde tüm iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Belediye hizmet binamızda oluşturulan Çözüm Masası aracılığı ile halkımızın müracaatları şu şekilde alınmaktadır;

 

Kişisel Başvuru;

 

Belediyemize şahsen gelerek müracaat eden vatandaşlarımız Çözüm Masası uzmanları tarafından karşılanmaktadır. Kişinin kişisel bilgileri ve müracaatın özeti sisteme kaydediliyor. Kaydedilen bu bilgi müracaat konusuna göre ilgili Belediye birimi tarafından görülüyor. İlgili birimin verdiği cevap sistemden de takip edilerek size müracaatınızın cevabı iletiliyor.

 

Telefon Aracılığı ile Başvuru;

 

239 44 66 numaralı telefonumuz mesai saatleri içerisinde aranabilmektedir. Arayan vatandaşlarımız  uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmakta ve aynı şekilde sisteme kaydedilerek ilgili birimden cevap alınıp müracaat sahibine dönülmektedir.

 

İnternet Aracılığı ile Başvuru;

 

İnternet kullanıcıları müracaatını sisteme kaydedebilmekte ve sisteme kaydedilen bu müracaatlar Çözüm Masası ekibimiz tarafından takip edilerek çözüme kavuşturulmaktadır.

 

 Şikayet ve İstekleriniz İçin  

 

Çözüm Masası vatandaşlarımızın yönetime katılması ve yönetimi destekleyebilmesi için bilgi ve belgelere ulaşmasını kolaylaştırmakla birlikte vatandaşlarımızın bilgiye ulaşım haklarını kullanmasını da sağlamaktadır.

 

 Önceki Başvurularınız Takip Etmek İçin

">Çözüm Masası
Derince Kurumlar