Başkan Aygün: Pazarcı Kardeşlerimizle Anlaştık
16.09.2019
Taşköprü Festivali’ne Görkemli Kapanış
15.09.2019
Başkan Aygün’den İshakçılar’a Müjdeler
14.09.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
   
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
   
 Mine KARAKUŞ
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 132
Fax :  
E-Posta : insankaynaklari@derince.bel.tr
Müdür e-posta : mkarakus@derince.bel.tr
   
     
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı, Derince Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktadır.
MADDE 2 Kapsam – Bu yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
MADDE 3 Hukuki Dayanak -  Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 / b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 Tanımlar  -
Belediye: Derince Belediyesini
Başkan: Derince Belediye Başkanını
Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
Memur: 657 sayılı DMK gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,
İşçi: Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi daimi ve geçici işçi olarak tanımlanan personel ;
         Daimi İşçi: Kadrolu olarak sürekli çalışan işçiler.
         Geçici İşçi: Belirli sürelerde çalıştırılan işçiler.
Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği boş kadro karşılığı 657 DMK /4-b statüsünde belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli,
Tis: İşçi personelin tüm yasal haklarını belirleyen Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesini,
Kurul: İş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun ve yönetmeliklerle kurulması zorunlu olan komisyonları, ifade eder. >> DEVAMI..
 
   
        
  


 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar