Derince Meclisi Mehmetçiğin Yanında
15.10.2019
Aygün’den Erol ve Aydınlık’a Ziyaret
15.10.2019
Başkan Aygün Cemiyetlerde
14.10.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
   
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
   
 Abdi KONUR
Müdür V.
   
   
Telefon : 0262 233 14 44
Dahili :
Fax :  
E-Posta : sosyalyardim@derince.bel.tr
Müdür e-posta : sosyal@derince.bel.tr
   
     
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler
Amaç ve Kapsam
MADDE–1 –
Bu Yönetmeliğin amacı; Derince Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
MADDE -2- Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 / b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE–3
– Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan : Derince Belediye Başkanı’nı,
Belediye : Derince Belediye Başkanlığı’nı,
Müdür :
Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,
Müdürlük :
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,
Personel :
Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE–4 – Derince
Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır. >> DEVAMI..
 
   
        .

 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar