Belediye Derincespor Berabere Kaldı: 0-0
14.09.2019
Festival Heyecanı Dümbüldek’te Yaşandı
14.09.2019
Yenikent Pazarı, Kapalı Pazar'a Taşınıyor
14.09.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
   
  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
   
 Ömer Tarık DUMAN
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 141
Fax :  
E-Posta : kentsel@derince.bel.tr
Müdür e-posta : tduman@derince.bel.tr
   
     
GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
          
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Derince Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
          
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönetmelik Derince Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
          
Kuruluş ve Hukuki Dayanak
Madde 3-(1) 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Derince Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 4 nolu kararı ile ihdas edilmiş Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18/m ve 48. ve 49. maddeleri ile 5998 sayılı yasa ile değişik 73. maddesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,  3194 sayılı İmar Kanunu, 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
          
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönetmelikte adı geçen:
a) Bakanlık             :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı
b) Büyükşehir         : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,
c) Belediye             : Derince Belediyesi’ni,
d) Başkanlık           : Derince Belediye Başkanlığı’nı,
e) Müdürlük            : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü,
f)  Müdür                : Kentsel Dönüşüm Müdürü’nü,
g) Yönetmelik         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini tanımlar.  >> DEVAMI
 
   
        .

 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar