Çınarlıdere’de Sabah Yürüyüşü
20.01.2020
Yenikent Merkez Camii’nde Buluştular
20.01.2020
Başkan Aygün Diyarbakır Annelerinin Yanında
19.01.2020
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
   
  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
   
 Ömer Tarık DUMAN
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 141
Fax :  
E-Posta : kentsel@derince.bel.tr
Müdür e-posta : tduman@derince.bel.tr
   
     
GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
          
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Derince Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
          
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönetmelik Derince Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
          
Kuruluş ve Hukuki Dayanak
Madde 3-(1) 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Derince Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 4 nolu kararı ile ihdas edilmiş Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18/m ve 48. ve 49. maddeleri ile 5998 sayılı yasa ile değişik 73. maddesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,  3194 sayılı İmar Kanunu, 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
          
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönetmelikte adı geçen:
a) Bakanlık             :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı
b) Büyükşehir         : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,
c) Belediye             : Derince Belediyesi’ni,
d) Başkanlık           : Derince Belediye Başkanlığı’nı,
e) Müdürlük            : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü,
f)  Müdür                : Kentsel Dönüşüm Müdürü’nü,
g) Yönetmelik         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini tanımlar.  >> DEVAMI
 
   
        .

 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita

 

Yerel Yönetimde şeffaflığın sağlanması, bireylerin yönetime ortak olması, Belediye – Vatandaş kaynaşmasının gerçekleşmesi için yöneten ve yönetilen arasındaki engelleri ortadan kaldırarak, siz vatandaşlarımızın sorunlarının en kolay şekilde yetkililere ulaştırılması, böylece sorunların çözümlenmesini hedefleyen yep yeni bir projeyi hayata geçirdik.

 

ÇÖZÜM MASASI Nasıl İşliyor?

 

Çözüm Masasının işleyişinde tüm iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Belediye hizmet binamızda oluşturulan Çözüm Masası aracılığı ile halkımızın müracaatları şu şekilde alınmaktadır;

 

Kişisel Başvuru;

 

Belediyemize şahsen gelerek müracaat eden vatandaşlarımız Çözüm Masası uzmanları tarafından karşılanmaktadır. Kişinin kişisel bilgileri ve müracaatın özeti sisteme kaydediliyor. Kaydedilen bu bilgi müracaat konusuna göre ilgili Belediye birimi tarafından görülüyor. İlgili birimin verdiği cevap sistemden de takip edilerek size müracaatınızın cevabı iletiliyor.

 

Telefon Aracılığı ile Başvuru;

 

239 44 66 numaralı telefonumuz mesai saatleri içerisinde aranabilmektedir. Arayan vatandaşlarımız  uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmakta ve aynı şekilde sisteme kaydedilerek ilgili birimden cevap alınıp müracaat sahibine dönülmektedir.

 

İnternet Aracılığı ile Başvuru;

 

İnternet kullanıcıları müracaatını sisteme kaydedebilmekte ve sisteme kaydedilen bu müracaatlar Çözüm Masası ekibimiz tarafından takip edilerek çözüme kavuşturulmaktadır.

 

 Şikayet ve İstekleriniz İçin  

 

Çözüm Masası vatandaşlarımızın yönetime katılması ve yönetimi destekleyebilmesi için bilgi ve belgelere ulaşmasını kolaylaştırmakla birlikte vatandaşlarımızın bilgiye ulaşım haklarını kullanmasını da sağlamaktadır.

 

 Önceki Başvurularınız Takip Etmek İçin

">Çözüm Masası
Derince Kurumlar