Başkan Aygün’e Aydınlatma Teşekkürü
04.11.2019
Çenesuyu’nda İndirim
04.11.2019
Derince Seyahat Kartları Ofisi Açılıyor
03.11.2019
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Hukuk İşleri Müdürlüğü
   
  Hukuk İşleri Müdürlüğü
   
 Sedat YILMAZ
   
   
Telefon : 0850 270 03 88
Dahili :
Fax :  
E-Posta : hukuk@derince.bel.tr
Müdür e-posta : syilmaz@derince.bel.tr
   
     

a.      Hukuk İşleri Müdürlüğü, Derince Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlülükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.

b.      Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde Hukuk İşleri Müdürü olarak Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder, İcra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davaları sonuçlandırır.

c.       Tüm Yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir.

d.      Başkanlık katı veya Belediye Merkez Daireleri ve Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseseler ve şube müdürlüklerinin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuki, mali, cezai, sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

e.      Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak

f.        Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek yardımcı olmak

g.      Belediyelerle ilgili yapılan mevzuat değişikliklerini takip etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek

 
   
         
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar