Korkmaz’dan Bulut'a İade-i Ziyaret
15.11.2018
EYDEM’de Yüzler Gülüyor
14.11.2018
Burs ve Kredi Başvuru Sonuçları Açıklandı
13.11.2018
Anasayfa > KURUMSAL > Müdürlükler > Yazı İşleri Müdürlüğü
   
  Yazı İşleri Müdürlüğü
   
 Savaş YAVUZ
   
   
Telefon : 0262 239 40 15
Dahili : 211
Fax :  
E-Posta : yaziisleri@derince.bel.tr
Müdür e-posta : syavuz@derince.bel.tr
   
     
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ KISIM

I.  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Hukuki Statüsünü, Teşkilatını, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarının Hizmetlerinin planının, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen,
Belediye : Derince Belediye Başkanlığı
Başkanlık Makamı : Derince Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı
Müdürlük : Yazı İşleri Müdürlüğü
Şef : Şef, memur, bilgisayar işletmeni
Büro Personeli : Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce görevli şef, memur kadrosundaki memurlar ve 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre çalıştırılan işçi personeli
Birim : Derince Belediye Başkanlığına bağlı müdürlükleri, kuruluş, teşekkül, kurum, şirket ve terimleri ifade eder.
>> DEVAMI..
 
   
        


 
 
BAŞKAN DERİNCE KURUMSAL BİLGİ HİZMETLERİ PROJELER E-BELEDİYE İLETİŞİM
Özgeçmiş
Başkanın Mesajı
Başkana Mesaj
Fotoğraf Albümü
Muhtarlarımız
Tarihi
Nüfus
Vizyon
Misyon
Komisyonlar
Yönetim Şeması
Belediye Encümeni
Başkan Yardımcıları
Müdürlükler
Bilgi Edinme
Kent Rehberi
Vapur Saatleri
Başvuru Takip
Online Ödeme
Duyurular
Online İmar Durumu
Online Harita
Beyaz Masa
Derince Kurumlar