DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı
          2022 yılında yapılan Yerel Yönetim Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına girip sınavda başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen personellerimizin 15 Aralık 2022 Perşembe Günü saat 10:30’da Belediye Meclis Salonunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavları yapılmıştır.
         Yapılan sözlü sınav neticesinde sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alıp başarılı sayılanların başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle Sınav Kurulumuzca tespit edilen sınav sonuçlarının yer aldığı "Yazılı ve Sözlü Sınav Puanı Birleştirme Tutanağı" na işlenmiş olup, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” in "Başarı sıralaması" başlıklı 16 ıncı maddesinin (2) inci fıkrasındaki; "Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereği sonuç tutanağı ekte yayınlanmıştır.